• гр. София 1404, бул. България 83А

Феста София 4*, София

София

Описание

София е град с хилядолетна история, уникална за Европа и един от градовете с най-древно минало. В идеалния център на града и до днес се откриват останки от Каменната и Бронзовата ера. Счита се, че причина за заселването на древните хора на това място са топлите минерални извори, които изобилстват в Софийското поле.

След като България била освободена през 1878 г., на 3 април 1879 г. София била провъзгласена за столица на България.
София пази много ценни паметници от отминалите велики епохи. Разхождайки се из столицата, туристите могат да видят експонираните останки от Източната порта на Сердика – Средец, датиращи от периода ІІ – ХІV в. Останките се намират в подлеза между Президентството и Министерския съвет, а около тях има множество магазинчета, откъдето могат да се купят традиционни български сувенири и розова вода.