• гр. София 1404, бул. България 83А

Феста София 4*, София

XBody Тренировки

Описание

XBODY е иновативен метод за тренировка и рехабилитация чрез електро-мускулна стимулация на тялото (EMC). EMC представлява предизвикване на мускулна контракция чрез електрически импулси. Принципът е приложим за тренировка, рехабилитация и разкрасяване. Импулсите се генерират от апарат и чрез електроди, действат директно върху повърхността на кожата, като предизвикват съкращение на мускулите. Резултатът е подобен на действителното движение на мускулите при полагане на усилие. Пероснален треньор е на разположение на всички които желаят да опитат иновацията.